NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych NZOZ Diamed Gniezno
Diamed, ul. Żuławy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
   
 

O nas

 
 

Aktualności

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

  Poradnia Pulmonologiczna
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 

Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny działa od 01.01.2012 w ramach kontraktu z NFZ.
Na rozmowy kwalifikacyjne na oddział należy rejestrować się pod nr tel. 61/425-04-55
Pacjenci przyjmowani są na oddział na podstawie skierowania od lekarza psychiatry.

Kierownik Oddziału lek. med. Anna Jankowiak - specjlista pychiatra - udziela informacji
w środy i w piątki w godz. 12.00 - 14.00.

e-mail: oddzial@diamedpzp.pl

Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym. To miejsce dające możliwość korzystania z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej.
Zajęcia na oddziale trwają od godziny 7.30 do 14.30, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska: domu, rodziny.

Zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.
W czasie, który pacjenci spędzają w oddziale oferujemy im:
* pomoc psychologiczną,
* konsultacje lekarza psychiatry,
* terapię zajęciową,
* zebrania społeczności terapeutycznej,
* relaksację połączona z muzykoterapią,
* psychoedukację,
* trening funkcji poznawczych - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające pamięć, percepcję, koncentracje, uwagę,
* zajęcia kulinarne,
* wycieczki.

Oddział Dzienny Psychiatryczny oferuje różne formy terapii zajęciowej takie jak:
* arteterapia - zajęcia plastyczne, rękodzieło, decoupage, wykonywanie dekoracji itp.,
* zajęcia kulinarne,
* zajęcia ruchowe - dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta.
Zajęcia te mają wartośc terapeutyczną, ich celem jest wspomaganie i uzupełnianie pracy psychologów.

 

 
 Poniżej prace artystyczne autorstwa pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, tworzone w trakcie terapii zajęciowej na oddziale:

 

 

Dzienny Oddział Psychiatryczny prowadzi 2 rodzaje grup:
- rehabilitacyjną (wsparcie, psychoedukacja oraz inne zajęcia opisane wyżej) - przyjmujemy cały rok w miarę wolnych miejsc.
- psychoterapeutyczną (psychoterapia grupowa) - wymagana rozmowa kwalifikacyjna.

Psychoterapia grupowa, to przyglądanie się sobie w kontaktach z innymi ludźmi oraz poszukiwanie nowych, bardziej adaptacyjnych i satysfakcjonujących zachowań, pokonanie trudności w sytuacjach kontaktu z innymi osobami, otwieranie się na drugiego człowieka w przyjaznych warunkach terapii grupowej.

O przyjęciu decyduje zespół terapeutyczny, któremu przewodzi kierownik oddziału po przeprowadzeniu badania pacjenta, oceniającego stan psychiczny chorego i zasadność przyjęcia na oddział dzienny. Grupę tworzą osoby z podobnym problemem, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach i dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami.

Długość leczenia w oddziale – 8 tygodni. Przed wypisaniem pacjenta z oddziału tworzony jest plan kontynuowania leczenia uwzględniający potrzeby chorego przy wykorzystaniu dostępnych w obrębie ośrodka metod i rozwiązań organizacyjnych i przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi placówkami.

Zespół Oddziału Dziennego Psychiatrycznego tworzą:

- lek. med. mgr Anna Jankowiak - specjalista psychiatrii dorosłych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, psycholog, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpauty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem. Kierownik Poradni Diamed.

- mgr Aurelia Majorowicz - certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta środowiskowy, socjolog.

- mgr Urszula Jurczak-Robaszkiewicz - psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, terapeuta środowiskowy, ukończyła szkolenie z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.

- mgr Karolina Halemba - psycholog, ukończyła kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty PTP, seksuolog, terapeuta środowiskowy.

- Beata Kolenda - terapeuta zajęciowy, terapeuta biofeedback EEG, terapeuta środowiskowy, doświadczona w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, ukończyła szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.

 

 

Psychoterapia grupowa

Dzienny Oddział Psychiatryczny w NZOZ Diamed prowadzi nabór osób do 12-tygodniowej grupy psychoterapeutycznej.
Spotkania odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku przez okres 12 tygodni.
Orientacyjna liczebność grupy: 8 osób.
Podczas okresu trwania psychoterapii pacjent ma zapewnione zwolnienie lekarskie.
Rozpoczęcie terapii: styczeń 2018.

Dla kogo?
Psychoterapia grupowa na Oddziale Dziennym przeznaczona jest m. in. dla osób:
- z zaburzeniami lękowymi,
- z zaburzeniami depresyjnymi,
- przeżywających trudności w radzeniu sobie z kryzysem życiowym,
- przeżywających trudności w relacjach interpersonalnych.

Zgłoszenia: Przed zgłoszeniem się na psychoterapię grupową przeprowadzane jest spotkanie konsultacyjne z psychoterapeutą, na które należy zapisać się w rejestracji poradni - osobiście lub telefonicznie:
tel. 61/ 425-04-55.
Do przyjęcia na grupę psychoterapeutyczną potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry.
Terapia jest bezpłatna - w ramach NFZ.

 


 
Copyright © NZOZ Diamed