NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych NZOZ Diamed Gniezno
Diamed, ul. Żuławy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
   
 

O nas

 
 

Aktualności

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej działa w ramach kontraktu z NFZ.
Na rozmowy kwalifikacyjne na oddział należy rejestrować się pod nr tel. 61/425-04-55
Pacjenci przyjmowani są na oddział na podstawie skierowania od lekarza psychiatry.

Kierownik Oddziału lek. med. Anna Jankowiak - specjlista pychiatra - udziela informacji
w środy i w piątki w godz. 12.00 - 14.00.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej jest oddziałem koedukacyjnym. To miejsce dające możliwość korzystania z terapii i rehabilitacji psychiatrycznej pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej.
Zajęcia na oddziale trwają od godziny 7.00 do 13.00, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska: domu, rodziny.

Zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia na każdym etapie choroby poprzez diagnozowanie, leczenie i rehabilitację. Oddział w ramach swej działalności prowadzi również edukację i promocję zdrowia psychicznego.
W czasie, który pacjenci spędzają w oddziale oferujemy im:
* pomoc psychologiczną,
* konsultacje lekarza psychiatry,
* terapię zajęciową,
* zebrania społeczności terapeutycznej,
* relaksację połączona z muzykoterapią,
* psychoedukację,
* trening funkcji poznawczych - ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające pamięć, percepcję, koncentracje, uwagę,
* zajęcia kulinarne,
* wycieczki.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej oferuje różne formy terapii zajęciowej takie jak:
* arteterapia - zajęcia plastyczne, rękodzieło, decoupage, wykonywanie dekoracji itp.,
* zajęcia kulinarne,
* zajęcia ruchowe - dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta.
Zajęcia te mają wartośc terapeutyczną, ich celem jest wspomaganie i uzupełnianie pracy psychologów.

 

 
 Poniżej prace artystyczne autorstwa pacjentów Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej, tworzone w trakcie terapii zajęciowej:

 

 

O przyjęciu decyduje zespół terapeutyczny, któremu przewodzi kierownik oddziału po przeprowadzeniu badania pacjenta, oceniającego stan psychiczny chorego i zasadność przyjęcia na oddział dzienny. Grupę tworzą osoby z podobnym problemem, by uczestnicy czuli się bezpiecznie, mogli efektywnie uczestniczyć w zajęciach i dzielić się swoimi doświadczeniami i emocjami.

Długość leczenia w oddziale – 8 tygodni. Przed wypisaniem pacjenta z oddziału tworzony jest plan kontynuowania leczenia uwzględniający potrzeby chorego przy wykorzystaniu dostępnych w obrębie ośrodka metod i rozwiązań organizacyjnych i przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi placówkami.

Zespół Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej tworzą:

- lek. med. mgr Anna Jankowiak - specjalista psychiatrii dorosłych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, psycholog, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpauty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem. Kierownik Poradni Diamed.

- mgr Aurelia Majorowicz - certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta środowiskowy, socjolog.

- mgr Urszula Jurczak-Robaszkiewicz - psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, terapeuta środowiskowy, ukończyła szkolenie z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.

- mgr Karolina Halemba - psycholog, ukończyła kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty PTP, seksuolog, terapeuta środowiskowy.

- Beata Ciesielska-Kiszka - terapeuta zajęciowy, terapeuta biofeedback EEG, terapeuta środowiskowy, doświadczona w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, ukończyła szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem.

 

 

 


 
Copyright © NZOZ Diamed