NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych NZOZ Diamed
Diamed, ul. Żuławy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Aktualności
   
 

O nas

 
 

Aktualności

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 
 
Zespół Poradni Diamed tworzą następujący specjaliści:
- Lekarze
- Psychologowie i psychoterapeuci
- Pedagodzy
- Terepeuci uzależnień
- Pielęgniarki
 
 
 

 

 
 
LEKARZE
 
lek. med. Anna Jankowiak

  specjalista psychiatrii dorosłych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychiatrii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, psycholog, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpauty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem. Kierownik Poradni Diamed
lek. med. Beata Siemieniuk


  specjalista psychiatrii dorosłych, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterpeuty PTP, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
lek. med. Tomasz Cieślak

  specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, w trakcie szkolenia z terapii poznawczo - behawioralnej.
lek. med. Rafał Kubiak   specjalista psychiatra.
lek. med. Karolina Drożdżal

  specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, po Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii, po kursie podstawowym terapii systemowej.
lek. med. Rafał Adamski   specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty.
 
lek. med . Izabela Kurek
  specjalista psychiatrii.
dr nauk med. Anna Winczewska-Wiktor
 

specjalista neurologii dziecięcej, asystent Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista neurologii dla dorosłych.

lek. med. Wojciech Jankowski   specjalista neurolog, badania EEG - konsultacje, współpraca.
dr nauk med. Mariola Przewoźna   specjalista pulmonolog
PSYCHOLOGOWIE I PSYCHOTERAPEUCI

mgr Maria Betkowiak

 

psycholog, w trakcie szkolenia z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.

 
mgr Agnieszka Florczak   psycholog, w trakcie szkolenia z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, terapeuta biofeedback, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
 
mgr Karolina Halemba
  psycholog, ukończyła kurs akredytowany do certyfikatu psychoterapeuty PTP, seksuolog, terapeuta środowiskowy.

mgr Anna Jankowiak

  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta biofeedback, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
mgr Urszula Jurczak-Robaszkiewicz

  psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, terapeuta środowiskowy, ukończyła szkolenie z psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz szkolenie z mediacji rodzinnych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji; członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.
mgr Danuta Kadziak-Pasikowska

  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1990 – 2006 pracowała w instytucjach publicznych w zakresie diagnozy, konsultacji, psychoterapii dziecka i jego rodziców.Od roku 1994 członek zespołu Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu. Obecnym obszarem jej działań jest psychoterapia osoby dorosłej, diagnoza psychologiczna dziecka w wieku 0 – 12 lat, praca z rodzicami poprzez wspieranie ich w roli rodzicielskiej na rzecz optymalizacji warunków rozwojowych ich dziecka.
mgr Iwona Kamińska - Stępak
 
psycholog kliniczny po specjalizacji 2. stopnia, specjalista psychologii klinicznej dziecka, po kursie podstawowym z terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, po kursie akredytowanym do certyfikatu psychoterapeuty PTP, po kursie z terapii poznawczo-behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
mgr Ewa Karolak   psycholog, pedagog, terapeuta terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, terapeuta integracji sensorycznej, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem.
mgr Anna Lewandowska  specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zaburzeń pamięci oraz psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pracę poddaje regularnej superwizji.
mgr Aurelia Majorowicz


  socjolog, certyfikowany psychoterapeuta systemowy terapii indywidualnej i rodzinnej, terapeuta środowiskowy.
mgr Piotr Przystański   psycholog, psychoterapeuta EMDR (metoda skoncentrowana na traumie, certyfikat wydany przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii EMDR), socjoterapeuta, pedagog, trener.

mgr Anna Roszyk

 

psycholog, psychoterapeuta systemowy, wykładowca neuropsychologii i seksuologii w Instytucie Psychologii UAM.

mgr Karolina Tobolska
  mgr psychologii, Wydział Nauk Społecznych - UAM Poznań,
- pracuje w szpitalu psychiatrycznym i poradni zdrowia psychicznego,
- po 4-letnim kursie psychoterapii atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP prowadzonym przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, kierownik kursu: prof. C.Czabała,
- po rocznym kursie Systemowego Rozumienia Rodziny prowadzonym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii, kierownik kursu: prof. B.Józefik,
- od 2010 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii,
- od 2012 roku specjalista psychologii klinicznej - egzamin państwowy, dwustopniowy:
1st. w 2005 roku z zakresu psychopatologii człowieka dorosłego,
2st. w 2012 roku z zakresu psychosomatyki,
- od 2017 roku certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat nr 803,
- pracuje z osobami dorosłymi, zakres pracy: diagnoza, wsparcie w kryzysie, terapia,
- praca terapeutyczna w nurcie psychodynamicznym, prowadzenie procesów terapeutycznych z uwzględnieniem również podejścia systemowego, typ pracy oparty o terapię relacyjną i relację z obiektem,
- od 8 lat (2017) pracuje pod stałą, regularną superwizją indywidualną i grupową prowadzoną przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 

PEDAGODZY
 
mgr Anna Fabiś

  pedagog, instruktor terapii zajęciowej, po kursie z terapii poznawczo - behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień.
mgr Ewa Karolak

 

psycholog, pedagog, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej po pracy z osobami z autyzmem.

mgr Przemysław Matuszyński

 

pedagog, terapeuta, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny CTPB, po kursie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera. Trener poznawczo-behawioralny i superwizor autorskich programów Oikos Plus©. Certyfikowany Trener Trenerów Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Pod stałą superwizją Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

mgr Kinga Wdzięczna
 

pedagog, logopeda, po kursie z terapii poznawczo- behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem, po studium podyplomowym z psychologii defektologicznej.

     
TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ
mgr Aldona Plachtij   certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień.
mgr Maria Marchewka   certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień.
mgr Liliana Strzyżewska
  certyfikowany terapeuta uzależnień, pedagog.
mgr Milena Czerniawska  

certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień,
certyfikowanym specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy.

mgr Anna Fabiś   certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień.

Anna Stachowiak  

pielęgniarka, certyfikowany psychoterapeuta terapii uzależnień.

PIELĘGNIARKI
Teresa Krause - pielegniarka.
 

Katarzyna Pluta - pielegniarka, terapeuta środowiskowy.

Ranata Szpalik - pielegniarka, pracownik socjalny.

 


 
Copyright © NZOZ Diamed