NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych NZOZ Diamed Gniezno
Diamed, ul. Żuławy 9, Gniezno, Rejestracja tel. 61/ 425-04-55
Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   
 

O nas

 
 

Aktualności

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 

 

 

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zajmujemy się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży do lat 18.

Pomagamy dzieciom ale tez całym rodzinom - wielokrotnie zaburzenia zgłaszane u dziecka wymagają pracy z całym systemem rodzinnym.

Charakterystyczne dla tego typu poradni jest to, że większość pacjentów i ich rodzin wymaga:

* oddziaływań psychoterapeutycznych,
* psychoedukacji Rodziców (proponujemy warsztaty dla rodziców),
* psychoterapii indywidualnej.

W zepole pracuje:
3 doświadczionych psychiatrów dzieci i młodzieży
2 psychiatrów dorosłych
8 psychologów
4 psychoterapeutów
2 pedagogów
6 psychoterapeutów rodzinnych
oraz zespół przeszkolony w diagnozie i terapii autyzmu i zespołu Aspergera.

Nasi specjaliści od wielu lat pracują z rodzinami, zgłaszającymi problemy wychowawcze, trudności rodzinne i inne zaburzenia w funkcjonowaniu szkolnym czy społecznym u dzieci.

 

 
 


 

Zachęcamy do konsultacji jeśli podejrzewacie u dziecka:
zaburzenia emocjonalne
* całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
* zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
* zaburzenia zachowania
* zaburzenia lękowe
* zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia)
* zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
* zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia przebiegające pod postacią somatyczną
* tiki, zespół Tourette'a
* PTSD - zespół stresu pourazowego
* zaburzenia psychotyczne
* upośledzenie umysłowe
* moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
* zaburzenia snu
* specyficzne trudności w uczeniu się
* oraz inne dysfunckcje, problemy, zaburzenia.


Poza pomocą psychologa i psychiatry dodatkowo oferujemy:

- integrację sensoryczną,
- biofeedback,
- warsztaty tematyczne,
- terapię grupową dla dzieci,
- indywidualne programy tereputyczne.

Stosujemy :
terapię systemową, poznawczo - behawioralną, podejście ericksonowskie.
Regularnie korzystamy z superwzji prowadzonych procesów terapeutycznych.

JAK WYGLĄDA WIZYTA U PSYCHIATRY?

1. Lekarz podczas kilku pierwszych wizyt rozmawia z rodzicami dziecka i samym dzieckiem, aby ostatecznie rozpoznać problem dziecka.
Ocena stanu psychicznego dziecka polega na rozmowie, a czasami na zabawie z dzieckiem lub wykonaniu określonych zadań.

2. Na kolejnej wizycie lekarz rozmawia z rodzicami, przedstawia diagnozę uwzględniającą kontekst rodzinny oraz społeczny dziecka, proponuje leczenie (np. psychoterapeutyczne, farmakologiczne).

3. Jeżeli lekarz zaleci leczenie farmakologiczne, wówczas może wcześniej zlecić badania (np. badania krwi, EKG serca lub inne niezbędne badania diagnostyczne), po to, aby ocenić stan somatyczny pacjenta.

Do psychiatry NIE JEST wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.


JAK WYGLĄDA WIZYTA U PSYCHOLOGA?

1. Najczęściej na pierwszym spotkaniu psychlog rozmawia z rodzicami, aby uzyskać informacje nt. problemów dziecka, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, sytuacji rodzinnej, historii edukacyjnej i zdrowotnej dziecka.

2. Następna wizyta to badanie psychologiczne dziecka. Dzięki wykonaniu testów psychologicznych psycholog może ocenić potencjał dziecka, jak również jego ograniczenia, przeżywane trudności lub źródła frustracji.

3. Kolejnym elementem badania psychologicznego jest rozmowa z dzieckiem, wykonywanie rysunków, odpowiadanie na łatwe i bardziej skomplikowane pytania, czasem pisanie i czytanie. Testy psychologiczne są zróżnicowane, psycholog dostosowuje rodzaj testu do wieku i problemu dziecka.

4. Na następnej wizycie odbywa się spotkanie z rodzicami lub z pacjentem, aby przedstawić wyniki badań i ustalić dalsze postępowanie terapeutyczne.


Do psychologa JEST wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza psychiatry lub neurologa.


JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ?

Do Poradni można zapisać się telefonicznie pod nr tel. 61 / 425-04-55 lub osobiście w Poradni - ul. Żuławy 9 w Gnieźne.

Na pierwsze spotkanie przygotujcie Państwo:

* dane osobowe dziecka (w tym PESEL dziecka),
* numer legitymacji ubezpieczeniowej rodzica,
* ewentualną dotychczasową dokumentację lekarską i psychologiczną (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie itp.).

Pacjenci są zapraszani do gabinetu zgodnie z kolejnością zapisu na ustaloną godzinę. Trudno jest przewidzieć dokładnie długość pobytu jednego pacjenta w gabinecie lekarskim, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Zdarza się, że lekarz lub psycholog musi poświęcić więcej czasu pacjentowi niż wynika to z godzin zapisu. Prosimy zatem o cierpliwość.

 


 
Copyright © NZOZ Diamed