NZOZ Diamed Poradnie Zdrowia  Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych NZOZ Diamed
Adresy Diamed
Aktualności
   
 

O nas

 
 

Aktualności

 

Oferta

 
 

Poradnie

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla dorosłych

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

 
 
 
  Akredytacje
 
 
 
  Sponsorzy
  Kontakt
 
 

Na terenie Poradni Zdrowia Psychicznego Diamed za pośrednictwem Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga organizowane są programy pomocowe dla mieszkańców Gniezna.


W 2016 r. Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga realizujowało projekt z dotacji unijnej na terenie poradni Diamed:

"Gradys - oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i starzejących się patologicznie w przebiegu chorób otępiennych"

Program został realizowany w ramach I Programu Innowacje Społeczne.W ramach realizacji zadania publicznego Miasta Gniezna w roku 2014 na terenie poradni Diamed prowadzony był projekt „Przez Pryzmat ” - program korekcyjno-profilaktyczny dla rodzin z problemem nadużywania alkoholu i uzależnienia w okresie od 01.04.2014 do 10.10.2014.

W ramach projektu Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga i Urząd Miasta Gniezna zapraszają
na kurs fotografii i zajęcia edukacyjne z profilaktyki uzależnień.

W ramach zajęć odbyły się zajęcia:

1. Nauka fotografowania
Kurs fotografowania prowadzony przez profesjonalnego fotografa. W trakcie nauki uczestnicy będę używali specjalistycznego sprzętu. Zapewniamy bogaty program zajęć - zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników.

2. Coaching dla rodzin - Zindywidualizowane porady dla rodziców.

3. Warsztaty dla rodziców - Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców, którzy mają pytania do specjalistów.

4. Punkt konsultacyjny dla rodzin - Terapeuta uzależnień, pracownik socjalny, mediator rodzin, prawnik, psycholog, psychiatra.PROJEKTY w 2013 r.

1. Metamorfozy - program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym
Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Miasta Gniezno

2. Powrót do korzeni - siła rodziny w walce z nałogiem
Program sfinansowany przez Miasto Gniezno

3. Kobiecość bez nałogów i przemocy
Program sfinansowany przez Miasto Gniezno

4. Kryzys - szansa na zmanę.
Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Więcej o projektach i zgłoszeniach na nie na stonie Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga. Więcej>>

Więcej o Stowarzyszeniu Nowa Wspólna Droga na stronie: www.nowa-wspolna-droga.pl

 
 


15.10.2013

Trebunie Tutki w Gnieźnie na zaproszenie Stowarzyszenia Nowa Wspólna Droga
Więcej >>

Anna Jankowiak Trebunie Tutki

W roku 2012 zrealizowano następujące działania:
- pomoc dla rodzin - program WIEDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ!
-
Program "SZCZĘŚLIWA MAMA - JEST SPOKOJNA I ZADBANA"
- Program "STOP! ZADŁUŻENIU"
-
Program"KAŻDY WYGRYWA" - WARSZTATY DLA RODZICÓW
-
WARSZTATY DLA RODZICÓW i Warsztaty Twórczości RodzinnejPOMOC DLA RODZIN
WIEDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ!
- to akcja na rzecz poprawy sytuacji gnieźnieńskich rodzin, borykających się z problemem przemocy.
W ramach akcji gnieźnieńskie rodziny mogły skorzystać z punktu konsultacyjnego oraz warsztatów prowadzonych przez takich specjalistów jak: pedagog, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, specjalista do spraw przemocy, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta systemowy.

Oferujemy pomoc specjalistów dla rodzin z Gniezna - z zakresu zdrowia psychicznego, rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych w sytuacjach kryzysowych.

Oprócz punktu konsultacyjnego mieszkańcy mogli skorzystać z cyklu spotkań dla rodziców:
Program zrealizowano dzięki finansowemu wsparciu Miasta Gniezna.

 
 

 

 
 
 

               

Patrnerzy projektu:
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan - Gniezno
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Komenda Powiatowa Policji
Świetlice Socjoterapeutyczne w Gnieźnie


Program "SZCZĘŚLIWA MAMA - JEST SPOKOJNA I ZADBANA"

Program „Szczęśliwa mama – jest spokojna i zadbana” to cykl warsztatów korekcyjnych, obejmujących psychoedukację oraz terapię (w nurcie poznawczym i humanistycznym ) dla kobiet depresyjnych, oraz zawierający zajęcia edukacyjne i stymulujące rozwój dla ich dzieci. Na cały program składają się 2 cykle warsztatów równocześnie realizowanych – jeden dla mam, drugi dla dzieci.W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

,,Warsztat budowania poczucia własnej wartości”
Program rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych
Warsztaty dla dzieci w wieku 3 - 10 lat

Program zrealizowano dzięki dotacji Miasta Gniezna.


Program "STOP! ZADŁUŻENIU"

MIESZKAŃCY GNIEZNA w 2012 r. mogli skorzystać z programu edukacyjno-terapeutycznego ,,STOP!- ZADŁUŻENIU” skierowanego do osób zadłużonych w efekcie uzależnień, wyuczonej bezradności, wykluczenia społecznego.
Cykl programowy obejmował zajęcia indywidualne i grupowe, realizowane w formie wykładów, warsztatów i prelekcji dla osób zadłużonych, w skutek uzależnień lub niedostosowania społecznego.

W ramach projektu prowadzono:
Punkt Konsultacyjny - pomoc prawnika i pracownika socjalnego
Grupy edukacyjne i doradztwo szczegółowe
Warsztaty z pracy psychologicznej nad specyfiką zadłużenia realizowany przez specjalistę psychoterapii uzależnień

Program został dofinansowany przez Miasto Gniezno."KAŻDY WYGRYWA" - WARSZTATY DLA RODZICÓW

Rodzice przeżywający problemy wychowawcze uczestniczyli w warsztatach z wykorzystaniem Treningu Behawioralnego Oikos Plus.

Podczas warsztatów rodzice mieli szansę nauczyć się m.in.:
ˇ radzenia sobie z zachowaniami niepożądanymi dziecka;
ˇ rozmawiania z dziećmi w czasie konfliktu oraz po jego zakończeniu;
ˇ budowania komunikatów w oparciu o pozytywy;
ˇ wzmacniania zachowań prospołecznych;
ˇ eliminowania zachowań niepożądanych;
ˇ planowania zajęć w ciągu dnia oraz przewidywania trudności i sposobów ich rozwiązywania;
ˇ radzenia sobie z własnym gniewem i gniewem innych osób;
ˇ wykorzystywania doświadczeń własnych z dzieciństwa w relacjach z dziećmi.

Program dofinansowany został przez Miasto Gniezno.


"SPOKOJNY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

WARSZTATY EDUKACYJNO-WSPIERAJĄCE DLA RODZICÓW
BORYKAJĄCYCH SIĘ Z TRUDNOŚCIAMI WYCHOWAWCZYMI

Przeprowadzono również warsztaty dla rodziców, którzy
- przeżywają trudności wychowawcze,
- czują się nadmiernie obciążeni lub samotnie wychowują dzieci,
- doświadczają trudności w związku z problemami zachowania u swoich dzieci.
Warsztaty odbywały się w Swarzędzu, Gnieźnie i Wrześni od września do listopada 2012.

WARSZTATY DLA RODZICÓW uczyły
- jak unikać problemów wychowawczych,
- jak postępować, gdy dziecko ma problemy z zachowaniem,
- jak radzić sobie z nadmiernym obciążeniem, z emocjami i stresem w wycho-
waniu dziecka, np. w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci,
- jak poczuć się pewnie i swobodnie w roli rodzica.

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI RODZINNEJ
Zajęcia z arteterapii, rozwijające zdolności manualne i kreatywność, skierowane do dzieci i ich rodziców/opiekunów. Warsztaty twórczości przeprowadzono w Gnieźnie i Wrześni.

Program został dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 


 
Copyright © NZOZ Diamed